Sırala
19,80 TL

Küçük miktardaki sıvıları almak için kullanılan de...

20,50 TL

Küçük miktardaki denemeler için kullanılır.

20,75 TL

Kimyasal reaksiyonlara karıştırma amacıyla kullanı...

20,75 TL

Çözetilerin belli derişimlerde hazırlanmasında kul...

20,80 TL

Laboratuvarda genel amaçlı olarak kullanılır.

21,40 TL

Kimyasal reaksiyonlara karıştırma amacıyla kullanı...

21,40 TL

Çözetilerin belli derişimlerde hazırlanmasında kul...

21,50 TL

Nötr cam sayesinde numuneler güvenle saklanabilir.

21,50 TL

Çözetilerin belli derişimlerde hazırlanmasında kul...

115,80 TL

Mantarlara istenilen ölçüde delik açmaya yarar.

21,70 TL

Az miktardaki katı maddelerin ısıtma ve kurutma iş...

22,00 TL

Otoklav işleminde kullanılır.