MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : {Firma Ünvanı}
Adresi : {Firma Adresi}
Telefon : {Firma Telefon}
Fax : {Firma Fax}
E-mail: {Firma Email}

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : {Alıcı Ünvan}
Adresi: {Alıcı Adresi}
Telefon: {Alıcı Telefon}
E-mail: {Alıcı Email}

MADDE 2- TANIMLAR

TÜKETİCİ: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre tüketici sayılan gerçek veya tüzel kişi
TACİR: Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir sayılan gerçek veya tüzel kişi

MADDE 3- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {Firma Ünvanı} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgilidir.

MADDE 4- UYGULANACAK HÜKÜMLER

İş bu sözleşmesinin tarafı ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda iş bu sözleşmenin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanacaktır.
ALICI’nın TACİR olması durumunda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri saptanacaktır.

MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 • Ödeme şekli: {Kredi Karti}
 • Teslimat adresi: {Alıcı Adresi}
 • {Kredi Karti} ile Toplam {Tutar}

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

 • 6.1- ALICI, {Firma Ünvanı} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 6.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 • 6.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • 6.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • 6.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • 6.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 • 6.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 • 6.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
 • 6.9- SATICI, kredi kartı ödeme işlemleri için İYZİCO firmasından hizmet almaktadır. ALICI, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişlerine ilişkin bilgilerin, ödemesinin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresinde belirtilen şekilde işlenmesine rıza gösterir.”

MADDE 7- CAYMA HAKKI

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü satıcıya geri göndermek zorundadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. ALICI’nın TACİR sıfatına haiz olması durumunda cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 8- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

ALICI’nın TÜKETİCİ sıfatına haiz olması durumunda aşağıdaki durumlarda cayma hakkı kullanılamaz.

 • 8.1- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan ürünlerde.
 • 8.2- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde.
 • 8.3- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin olanlar.
 • 8.4- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin olanlar.
 • 8.5- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI’nın TÜKETİCİ olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, İlçe Tüketici Hakem Heyeti sınırına giren durumlarda Bayraklı İlçe Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir. Tüketici Mahkemesi sınırına giren durumlarda yetkili mahkeme İzmir Tüketici Mahkemeleridir.
ALICI’nın TACİR olması durumunda İZMİR mahkemeleri yetkilidir.

SATICI

{Firma Ünvanı}

ALICI

{Alıcı Ünvan}